Drenge gruppe i dag, vi har malet med vandfarver ;-)
Velkommen til børnehuset Rørsangervej

Børnehuset Rørsangervej er en træpavillon opført i 1996 som ligger i den sydvestlige del af Viborg med grund op til Finderuphøj skole og med adgang til en stor fodboldbane. Der findes en del grønne områder tæt op til børnehuset som vi gør brug af. I kvarteret er der en del villaer og et almennyttigt boligbyggeri.

Vi er et børnehus normeret til 101 børn, heraf en vuggestuegruppe med 30 børn i alderen 0-3 år, en børnehavegruppe med 62 børn i alderen 3-6 år .  Vi er 17ansatte,  11 pædagoger, 1 pædagogmedhjælpere, 3 pædagogiske assistent, 21lønnet praktikant, en Kkøkkenleder og en leder.

Vuggestueafdeling har 2 aldersopdelte basisgrupper, hver på 15 børn, hvor der er faste voksne tilknyttet. Grupperne hedder Kyllingerne og Ællingerne. De fleste af børnene begynder i vuggestuen når de er mellem 6 måneder og et år. For at skabe tryghed og overskuelighed når barnet begynder, får barn og forældre en kontaktperson som primært tager sig af barnet det første stykke tid. 

Børnehaveafdelingen har 2 aldersblandede basisgrupper med ca. 20 børn i hver.3 - 4 år og en Storebørnsgruppe 4 - 5 år. Grupperne hedder Græshopperne, Mariehønsene og Bænkebiderne. Til grupperne er der tilknyttet faste voksne, som har den primære kontakt til barn og forældre.

Både vuggestueafdeling og børnehaveafdeling er funktionsopdelte med forskellige værksteder og legefunktioner. 

Børnene i børnehaveafdelingen kommer primært fra dagplejen og vuggestueafdelingen i huset. Personalets opgave er at skabe tryghed og overskuelighed ved at være tæt på og introducere dem til børnehavens rutiner.

Barnet i Centrum
Se mere her